Dětský domov Strážnice


Jak nám můžete pomoci?


Děkujeme za váš zájem nám pomoci buď finančně nebo věcným dárkem. Vaše peníze budou použity hlavně na rekreační, zájmovou, sportovní a ozdravnou činnost, rekreační pobyty, letní tábory, zájmové kroužky a vzdělávací kurzy dětí.


Číslo bankovního účtu: 1914460227/0100